นโยบายความเป็นส่วนตัวของเว็บไซต์ชอยซ์เช็คเกอร์

บริษัทชอยซ์เช็คเกอร์ จำกัด ผู้ดำเนินการ www.choicechecker.com มีนโยบายให้ความสำคัญกับความเป็นส่วนตัวของข้อมูลผู้ใช้งาน(หรือUser)เป็นอย่างยิ่ง

ข้อมูลที่ทางเราเก็บรวบรวมคืออะไร

ข้อมูลส่วนบุคคล ได้แก่ ข้อมูลที่ใช้ระบุตัวตนของผู้ใช้งาน รวมถึงข้อมูลดังต่อไปนี้

 • ข้อมูลที่อีเมล ที่ผู้ใช้ลงทะเบียนเพื่อใช้งานผ่าน www.choicechecker.com
 • ข้อมูลที่ใช้ลงทะเบียนเพื่อเชื่อมต่อเว็บไซต์กับโซเชียลมีเดีย facebook, line หรือ twitter
 • ข้อมูลที่ใช้ในการจัดทำโปรไฟล์ส่วนบุคคล ได้แก่ อีเมล เพศ วันเดือนปีเกิด สภาพผิว น้ำหนัก และส่วนสูง
 • ข้อมูลที่อยู่ เบอร์โทรศัพท์ ที่ผู้ใช้แจ้งไว้ ในกรณีที่มีการจัดส่งของรางวัล
 • ข้อมูลช่องทางโซเชียลมีเดียส่วนตัวของผู้ใช้ เช่น facebook, instagram, twitter, youtube ที่ผู้ใช้ประสงค์จะแบ่งปัน หรือแจ้งให้ผู้อื่นทราบ

ข้อมูลเกี่ยวกับการเข้าใช้เว็บไซต์ ได้แก่ ข้อมูลทางเทคนิคและข้อมูลเกี่ยวกับการติดต่อสื่อสารของท่าน ที่ถูกเก็บรวบรวมไว้ เมื่อท่านเข้าใช้เว็บไซต์ หรือทางคุกกี้ ได้แก่

 • ข้อมูลทางเทคนิค ได้แก่ สถานที่ ระบบปฏิบัติการและอุปกรณ์การใช้งานเพื่อเข้าถึงเว็บไซต์ ที่ถูกประมวลผลและวิเคราะห์โดย google (google analytic) และที่ผู้ใช้ได้แจ้งไว้กับทางเรา
 • ข้อมูลเกี่ยวกับการติดต่อสื่อสารของผู้ใช้ เช่น บุคคลและเวลาที่ผู้ใช้ได้มีการติดต่อสื่อสารด้วย ข้อความ รูปภาพหรือวีดีโอที่ผู้ใช้ได้ทำขึ้นหรือโพสต์ไว้

การบังคับใช้และการยินยอม

 1. เมื่อผู้ใช้เข้าเยี่ยมชม www.choicechecker.com ในส่วนต่างๆ ข้อมูลทางเทคนิคจะดูวิเคราะห์และประมวลผลโดย google (google analytic) แม้ว่าจะลงทะเบียนหรือไม่ก็ตาม ซึ่งในส่วนนี้เป็นการดำเนินงานของทาง google
 2. เมื่อผู้ใช้เชื่อมต่อกับกับเว็บไซต์ผ่านสื่อสังคม (social media) ได้แก่ facebook, line หรือ twitter
 3. เมื่อผู้ใช้ลงทะเบียนการใช้งาน (log in) ผ่าน www.choicechecker.com ข้อมูลส่วนบุคคลที่ได้แจ้งไว้

เมื่อผู้ใช้ให้ข้อมูลส่วนบุคคลแก่เราแล้ว นั่นหมายความว่าผู้ใช้ยินยอมให้ทางเราเก็บรวบรวม ใช้ เปิดเผย ถ่ายโอน และประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลของคุณตามจุดประสงค์ที่กล่าวในส่วนถัดไป ทั้งนี้ทางเราจะไม่เปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของคุณโดยไม่ได้รับการยินยอมจากผู้ใช้ เว้นแต่ว่าได้รับการบังคับจากทางกฏหมาย

จุดประสงค์ในการใช้ข้อมูล

 1. เพื่อพัฒนาปรับปรุงข้อมูลและเนื้อหาในเว็บไซต์ให้ทันสมัย เกิดประโยชน์สูงสุด และช่วยผู้ใช้แก้ปัญหาได้อย่างตรงจุด
 2. เพื่อพัฒนาปรับปรุงเว็บไซต์และระบบ เพื่อให้ผู้ใช้งานได้รับความสะดวกสบาย จากการใช้งาน
 3. เพื่อพัฒนาบริการ หรือผลิตภัณฑ์ใหม่ๆ ให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น
 4. เป็นที่ปรึกษา ตอบข้อสงสัย และให้คำแนะนำกับผู้ใช้ ได้อย่างแม่นยำและถูกต้อง
 5. เพื่ออำนวยความสะดวกให้กับผู้ใช้ ที่ร่วมสนุกกับกิจกรรมต่างๆ ของทางเรา
 6. เพื่อแจ้งข้อมูลที่เป็นประโยชน์กับผู้ใช้
 7. เพื่อตรวจสอบความผิดปกติเว็บไซต์และระบบ ที่เกิดขึ้นที่อาจเกิดขึ้น
 8. เพื่อวิเคราะห์ และประมวลผลข้อมูล สำหรับงานด้านการตลาด ซึ่งอาจจะรวมถึงการร่วมมือกับพันธมิตรด้วย ในการพัฒนาผลิตภัณฑ์และภาพลักษณ์ของแบรนด์ เพื่อให้ตรงตามความต้องการของผู้ใช้ หรือผู้บริโภคมากที่สุด
 9. อื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับจุดประสงค์ข้อ 1-8

การเปิดเผยข้อมูล

 1. ทางเราอาจให้ความร่วมมือกับพันธมิตรทางธุรกิจของเราเฉพาะข้อมูลบางส่วนเท่าที่จำเป็นเท่านั้น เพื่อวิเคราะห์ ประมวลผลข้อมูล ปรับปรุงงานด้านการตลาดและงานบริการ ในการพัฒนาผลิตภัณฑ์และภาพลักษณ์ของแบรนด์ เพื่อให้ตรงตามความต้องการของผู้ใช้ หรือผู้บริโภคมากที่สุด ทั้งนี้ทางเราได้กำหนดให้พันธมิตรของเราคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลตามกฎและกฎหมายที่เกี่ยวข้อง และตามนโยบายความเป็นส่วนตัวฉบับนี้ และห้ามใช้ข้อมูลส่วนบุคคลของผู้ใช้ในเหตุผลด้านอื่นๆ
 2. ทางเราอาจให้ข้อมูลส่วนบุคคลกับผู้ให้บริการภายนอกในการปรับปรุงบริการเฉพาะข้อมูลบางส่วนเท่าที่จำเป็นเท่านั้น เพื่อปรับปรุง และจัดการเว็บไซต์ให้สะดวก และมีประสิทธิภาพดียิ่งขึ้น ทั้งนี้ทางเราได้กำหนดให้ผู้ให้บริการภายนอกของเราคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลตามกฎและกฎหมายที่เกี่ยวข้อง และตามนโยบายความเป็นส่วนตัวฉบับนี้ และห้ามใช้ข้อมูลส่วนบุคคลของผู้ใช้ในเหตุผลด้านอื่นๆ

การยกเลิกความยินยอม

การยกเลิกความยินยอมหมายความว่า ผู้ใช้ไม่ต้องการลงทะเบียน เพื่อใช้งานในระบบไม่ว่าจะวิธีทางใดก็ตาม (ลบแอคเคาท์) ทั้งนี้อาจมีผลทำให้ผู้ใช้ไม่สามารถใช้งานบางส่วนของระบบได้ หากผู้ใช้ต้องการยกเลิกความยินยอม ผู้ใช้จำเป็นต้องส่งอีเมลแจ้งรายละเอียดดังต่อไปนี้

 1. วิธีการที่ผู้ใช้ลงทะเบียนเพื่อเข้าใช้งานเว็บไซต์ ได้แก่ การเชื่อมต่อกับโซเชียลมีเดีย หรือการใช้อีเมล
 2. ระบุชื่อผู้ใช้งาน ที่ได้สมัครเข้ามาในระบบ และอีเมลที่ใช้ลงทะเบียน หรือเชื่อมต่อกับโซเชียลมีเดีย

สามารถส่งรายละเอียดมาที่ [email protected] หลังจากที่ทางเราได้รับข้อมูลเรียบร้อยแล้ว ทางเราจะดำเนินการยืนยันและการลบแอคเคาท์ของผู้ใช้งานภายใน 45 วัน

การยกเลิกความยินยอมโดยการลบแอคเคาต์ หมายความว่า ข้อมูลทุกอย่างของท่าน (รวมถึงข้อมูลส่วนบุคคล) จะถูกลบออกจากระบบโดยสมบูรณ์ ไม่หลงเหลือข้อมูลใดๆคงค้างในระบบที่จะมาเก็บข้อมูล และประมวลผลใดๆได้