30 Days my burnouts EP.1

สุขภาพ
กิจกรรมที่ 1: พื้นฐานการดูแลตนเอง
- วันที่ 1: เริ่มต้นในแต่ละวันด้วยการทำสมาธิ 10 นาทีหรือออกกำลังกายหายใจเข้าลึกๆ เพื่อส่งเสริมการมีสติและผ่อนคลาย
- วันที่ 2-3: ออกกำลังกายเป็นประจำอย่างน้อยวันละ 30 นาที เช่น การเดิน จ๊อกกิ้ง หรือโยคะ เพื่อปรับปรุงความเป็นอยู่ที่ดีทางร่างกาย
- วันที่ 4: จัดลำดับความสำคัญของการนอนหลับโดยกำหนดตารางการนอนหลับที่สอดคล้องกันและตั้งเป้าหมายการนอนหลับที่มีคุณภาพ 7-8 ชั่วโมงในแต่ละคืน
- วันที่ 5-6: ทำงานอดิเรกหรือกิจกรรมที่ทำให้คุณมีความสุขและผ่อนคลาย เช่น วาดภาพ เล่นเครื่องดนตรี หรืออ่านหนังสือ
- วันที่ 7: คิดถึงเส้นทางการดูแลตนเองจนถึงตอนนี้และให้รางวัลความก้าวหน้า
137 Views | 6 Replies
โดย Lutfeeml 06/12/2023 14:40

แสดงความคิดเห็น

เพิ่มรูปภาพประกอบ (เพิ่มได้สูงสุด 3 ภาพนามสกุล jpg, jpeg เท่านั้น)ความคิดเห็น

ความคิดเห็นที่ 1

น่าสนใจมากๆค่ะ
โดย Chotima Chonsiri 23/12/2023 03:49
ความคิดเห็นที่ 2

น่าสนใจมากๆค่ะ
โดย Chotima Chonsiri 23/12/2023 03:49
ความคิดเห็นที่ 3

น่าสนใจมากๆค่ะ
โดย Chotima Chonsiri 23/12/2023 03:49
ความคิดเห็นที่ 4

ขอบคุณค่า
โดย ppkk 04/01/2024 20:25
ความคิดเห็นที่ 5

ขอบคุณค่ะ
โดย ppkk 11/01/2024 20:58
ความคิดเห็นที่ 6

จะลองนำไปปรับใช้ดูค่า
โดย twtcn 19/02/2024 13:08